fbpx

ქოთანი

6.00

ქოთანი პლასტიკ. დასადგამით “Dama” 16*16

0 out of 5
(0)
კოდი: 006596

ქოთანი პლასტიკ. დასადგამით “Dama” 16*16 (თეთრი)

კალათაში დამატებაშედარება
3.90

ქოთანი პლასტიკ. დასადგამით “Terra” 17*13

0 out of 5
(0)
კოდი: 007063

ქოთანი პლასტიკ. დასადგამით “Terra” 17*13 (ტერაკოტი)

კალათაში დამატებაშედარება
4.80

ქოთანი პლასტიკ. დასადგამით “Terra” 17*13

0 out of 5
(0)
კოდი: 006601

ქოთანი პლასტიკ. დასადგამით “Terra” 17*13 (თეთრი)

კალათაში დამატებაშედარება
7.00

ქოთანი პლასტიკ. დასადგამით “Lutic” 17

0 out of 5
(0)
კოდი: 006920

ქოთანი პლასტიკ. დასადგამით “Lutic” 17 (მუქი ვარდისფერი)

კალათაში დამატებაშედარება
7.20

ქოთანი პლასტიკ. დასადგამით, დრენაჟით “Richelieu” 17

0 out of 5
(0)
კოდი: 007072

ქოთანი პლასტიკ. დასადგამით, დრენაჟით “Richelieu” 17 (ცისფერი)

კალათაში დამატებაშედარება
7.20

ქოთანი პლასტიკ. დასადგამით, დრენაჟით “Richelieu” 17*17.5

0 out of 5
(0)
კოდი: 007071

ქოთანი პლასტიკ. დასადგამით, დრენაჟით “Richelieu” 17 სალათის ფერი

კალათაში დამატებაშედარება
25.00

ქოთანი პლასტიკ. დასადგამით”NIKOL”40*30

0 out of 5
(0)
კოდი: 005807

ქოთანი პლასტიკ. დასადგამით”NIKOL”40*30 (თეთრი)

კალათაში დამატებაშედარება
6.00

ქოთანი პლასტიკ. სარწყავი “Gloria”16

0 out of 5
(0)
კოდი: 006605

ქოთანი პლასტიკ. სარწყავი “Gloria”16 (ბრინჯაო)

კალათაში დამატებაშედარება
3.40

ქოთანი პლასტიკ.”Ibis” ორიანი 13*11,2

0 out of 5
(0)
კოდი: 005990

ქოთანი პლასტიკ.”Ibis” ორიანი 13*11,2 (ღია ნარინჯ.-თეთრი)

კალათაში დამატებაშედარება
3.40

ქოთანი პლასტიკ.”Ibis” ორიანი 13*11,2

0 out of 5
(0)
კოდი: 006918

ქოთანი პლასტიკ.”Ibis” ორიანი 13*11,2 (მუქი იასამნისფ-თეთრი)

კალათაში დამატებაშედარება
3.40

ქოთანი პლასტიკ.”Ibis” ორიანი 13*11,2

0 out of 5
(0)
კოდი: 006594

ქოთანი პლასტიკ.”Ibis” ორიანი 13*11,2 (მწვანე-შავი)

კალათაში დამატებაშედარება
3.00

ქოთანი პლასტიკ.”Ibis” ორიანი 13*11,2

0 out of 5
(0)
კოდი: 006593

ქოთანი პლასტიკ.”Ibis” ორიანი 13*11,2 (მწვანე-თეთრი)

კალათაში დამატებაშედარება
3.40

ქოთანი პლასტიკ.”Ibis” ორიანი 13*11,2 (ბრინჯაო-თეთრი)

0 out of 5
(0)
კოდი: 005994

ქოთანი პლასტიკ.”Ibis” ორიანი 13*11,2 (ბრინჯაო-თეთრი)

კალათაში დამატებაშედარება
3.40

ქოთანი პლასტიკ.”Ibis” ორიანი 13*11,2 (მუქი ვარდისფერი-შავი)

0 out of 5
(0)
კოდი: 005992

ქოთანი პლასტიკ.”Ibis” ორიანი 13*11,2 (მუქი ვარდისფერი-შავი)

კალათაში დამატებაშედარება
3.40

ქოთანი პლასტიკ.”Ibis” ორიანი 13*11,2 (მუქი იასამნისფ-შავი)

0 out of 5
(0)
კოდი: 005991

ქოთანი პლასტიკ.”Ibis” ორიანი 13*11,2 (მუქი იასამნისფ-შავი)

კალათაში დამატებაშედარება
5.20

ქოთანი ყვავილის Toscana square 15

0 out of 5
(0)
კოდი: 006592

ქოთანი ყვავილის Toscana square 15 blueberry (0732-043)

კალათაში დამატებაშედარება
4.30

ქოთანი ყვავილის Vulcano Orchid cachepot 13

0 out of 5
(0)
კოდი: 007017

ქოთანი ყვავილის Vulcano Orchid cachepot 13 blueberry (0667-043)

კალათაში დამატებაშედარება
4.00

ქოთანი ყვავილის Vulcano Orchid cachepot 13

0 out of 5
(0)
კოდი: 007016

ქოთანი ყვავილის Vulcano Orchid cachepot 13 violet (0667-005)

კალათაში დამატებაშედარება
5.60

ქოთანი ყვავილის დასადგამით Sahara petit square with saucer 13

0 out of 5
(0)
კოდი: 006602

ქოთანი ყვავილის დასადგამით Sahara petit square with saucer 13 anthracite (3610-014)

კალათაში დამატებაშედარება

ქოთანი პლასტიკ. დასადგამით “Dama” 16*16

0 out of 5
(0)

ქოთანი პლასტიკ. დასადგამით “Dama” 16*16 (თეთრი)

კოდი: 006596

ქოთანი პლასტიკ. დასადგამით “Terra” 17*13

0 out of 5
(0)

ქოთანი პლასტიკ. დასადგამით “Terra” 17*13 (ტერაკოტი)

კოდი: 007063

ქოთანი პლასტიკ. დასადგამით “Terra” 17*13

0 out of 5
(0)

ქოთანი პლასტიკ. დასადგამით “Terra” 17*13 (თეთრი)

კოდი: 006601

ქოთანი პლასტიკ. დასადგამით “Lutic” 17

0 out of 5
(0)

ქოთანი პლასტიკ. დასადგამით “Lutic” 17 (მუქი ვარდისფერი)

კოდი: 006920

ქოთანი პლასტიკ. დასადგამით, დრენაჟით “Richelieu” 17

0 out of 5
(0)

ქოთანი პლასტიკ. დასადგამით, დრენაჟით “Richelieu” 17 (ცისფერი)

კოდი: 007072

ქოთანი პლასტიკ. დასადგამით, დრენაჟით “Richelieu” 17*17.5

0 out of 5
(0)

ქოთანი პლასტიკ. დასადგამით, დრენაჟით “Richelieu” 17 სალათის ფერი

კოდი: 007071

ქოთანი პლასტიკ. დასადგამით”NIKOL”40*30

0 out of 5
(0)

ქოთანი პლასტიკ. დასადგამით”NIKOL”40*30 (თეთრი)

კოდი: 005807

ქოთანი პლასტიკ. სარწყავი “Gloria”16

0 out of 5
(0)

ქოთანი პლასტიკ. სარწყავი “Gloria”16 (ბრინჯაო)

კოდი: 006605

ქოთანი პლასტიკ.”Ibis” ორიანი 13*11,2

0 out of 5
(0)

ქოთანი პლასტიკ.”Ibis” ორიანი 13*11,2 (ღია ნარინჯ.-თეთრი)

კოდი: 005990

ქოთანი პლასტიკ.”Ibis” ორიანი 13*11,2

0 out of 5
(0)

ქოთანი პლასტიკ.”Ibis” ორიანი 13*11,2 (მუქი იასამნისფ-თეთრი)

კოდი: 006918

ქოთანი პლასტიკ.”Ibis” ორიანი 13*11,2

0 out of 5
(0)

ქოთანი პლასტიკ.”Ibis” ორიანი 13*11,2 (მწვანე-შავი)

კოდი: 006594

ქოთანი პლასტიკ.”Ibis” ორიანი 13*11,2

0 out of 5
(0)

ქოთანი პლასტიკ.”Ibis” ორიანი 13*11,2 (მწვანე-თეთრი)

კოდი: 006593

ქოთანი პლასტიკ.”Ibis” ორიანი 13*11,2 (ბრინჯაო-თეთრი)

0 out of 5
(0)

ქოთანი პლასტიკ.”Ibis” ორიანი 13*11,2 (ბრინჯაო-თეთრი)

კოდი: 005994

ქოთანი პლასტიკ.”Ibis” ორიანი 13*11,2 (მუქი ვარდისფერი-შავი)

0 out of 5
(0)

ქოთანი პლასტიკ.”Ibis” ორიანი 13*11,2 (მუქი ვარდისფერი-შავი)

კოდი: 005992

ქოთანი პლასტიკ.”Ibis” ორიანი 13*11,2 (მუქი იასამნისფ-შავი)

0 out of 5
(0)

ქოთანი პლასტიკ.”Ibis” ორიანი 13*11,2 (მუქი იასამნისფ-შავი)

კოდი: 005991

ქოთანი ყვავილის Toscana square 15

0 out of 5
(0)

ქოთანი ყვავილის Toscana square 15 blueberry (0732-043)

კოდი: 006592

ქოთანი ყვავილის Vulcano Orchid cachepot 13

0 out of 5
(0)

ქოთანი ყვავილის Vulcano Orchid cachepot 13 blueberry (0667-043)

კოდი: 007017

ქოთანი ყვავილის Vulcano Orchid cachepot 13

0 out of 5
(0)

ქოთანი ყვავილის Vulcano Orchid cachepot 13 violet (0667-005)

კოდი: 007016

ქოთანი ყვავილის დასადგამით Sahara petit square with saucer 13

0 out of 5
(0)

ქოთანი ყვავილის დასადგამით Sahara petit square with saucer 13 anthracite (3610-014)

კოდი: 006602

ქოთანი პლასტიკ. დასადგამით “Dama” 16*16

0 out of 5
(0)

ქოთანი პლასტიკ. დასადგამით “Dama” 16*16 (თეთრი)

ქოთანი პლასტიკ. დასადგამით “Terra” 17*13

0 out of 5
(0)

ქოთანი პლასტიკ. დასადგამით “Terra” 17*13 (ტერაკოტი)

ქოთანი პლასტიკ. დასადგამით “Terra” 17*13

0 out of 5
(0)

ქოთანი პლასტიკ. დასადგამით “Terra” 17*13 (თეთრი)

ქოთანი პლასტიკ. დასადგამით “Lutic” 17

0 out of 5
(0)

ქოთანი პლასტიკ. დასადგამით “Lutic” 17 (მუქი ვარდისფერი)

ქოთანი პლასტიკ. დასადგამით, დრენაჟით “Richelieu” 17

0 out of 5
(0)

ქოთანი პლასტიკ. დასადგამით, დრენაჟით “Richelieu” 17 (ცისფერი)

ქოთანი პლასტიკ. დასადგამით, დრენაჟით “Richelieu” 17*17.5

0 out of 5
(0)

ქოთანი პლასტიკ. დასადგამით, დრენაჟით “Richelieu” 17 სალათის ფერი

ქოთანი პლასტიკ. დასადგამით”NIKOL”40*30

0 out of 5
(0)

ქოთანი პლასტიკ. დასადგამით”NIKOL”40*30 (თეთრი)

ქოთანი პლასტიკ. სარწყავი “Gloria”16

0 out of 5
(0)

ქოთანი პლასტიკ. სარწყავი “Gloria”16 (ბრინჯაო)

ქოთანი პლასტიკ.”Ibis” ორიანი 13*11,2

0 out of 5
(0)

ქოთანი პლასტიკ.”Ibis” ორიანი 13*11,2 (ღია ნარინჯ.-თეთრი)

ქოთანი პლასტიკ.”Ibis” ორიანი 13*11,2

0 out of 5
(0)

ქოთანი პლასტიკ.”Ibis” ორიანი 13*11,2 (მუქი იასამნისფ-თეთრი)

ქოთანი პლასტიკ.”Ibis” ორიანი 13*11,2

0 out of 5
(0)

ქოთანი პლასტიკ.”Ibis” ორიანი 13*11,2 (მწვანე-შავი)

ქოთანი პლასტიკ.”Ibis” ორიანი 13*11,2

0 out of 5
(0)

ქოთანი პლასტიკ.”Ibis” ორიანი 13*11,2 (მწვანე-თეთრი)

ქოთანი პლასტიკ.”Ibis” ორიანი 13*11,2 (ბრინჯაო-თეთრი)

0 out of 5
(0)

ქოთანი პლასტიკ.”Ibis” ორიანი 13*11,2 (ბრინჯაო-თეთრი)

ქოთანი პლასტიკ.”Ibis” ორიანი 13*11,2 (მუქი ვარდისფერი-შავი)

0 out of 5
(0)

ქოთანი პლასტიკ.”Ibis” ორიანი 13*11,2 (მუქი ვარდისფერი-შავი)

ქოთანი პლასტიკ.”Ibis” ორიანი 13*11,2 (მუქი იასამნისფ-შავი)

0 out of 5
(0)

ქოთანი პლასტიკ.”Ibis” ორიანი 13*11,2 (მუქი იასამნისფ-შავი)

ქოთანი ყვავილის Toscana square 15

0 out of 5
(0)

ქოთანი ყვავილის Toscana square 15 blueberry (0732-043)

ქოთანი ყვავილის Vulcano Orchid cachepot 13

0 out of 5
(0)

ქოთანი ყვავილის Vulcano Orchid cachepot 13 blueberry (0667-043)

ქოთანი ყვავილის Vulcano Orchid cachepot 13

0 out of 5
(0)

ქოთანი ყვავილის Vulcano Orchid cachepot 13 violet (0667-005)

ქოთანი ყვავილის დასადგამით Sahara petit square with saucer 13

0 out of 5
(0)

ქოთანი ყვავილის დასადგამით Sahara petit square with saucer 13 anthracite (3610-014)

ქოთანი პლასტიკ. დასადგამით “Lutic” 17

0 out of 5
(0)

ქოთანი პლასტიკ. დასადგამით “Lutic” 17 (მუქი ვარდისფერი)

ქოთანი პლასტიკ. დასადგამით, დრენაჟით “Richelieu” 17

0 out of 5
(0)

ქოთანი პლასტიკ. დასადგამით, დრენაჟით “Richelieu” 17 (ცისფერი)

ქოთანი პლასტიკ. დასადგამით, დრენაჟით “Richelieu” 17*17.5

0 out of 5
(0)

ქოთანი პლასტიკ. დასადგამით, დრენაჟით “Richelieu” 17 სალათის ფერი

ქოთანი პლასტიკ.”Ibis” ორიანი 13*11,2

0 out of 5
(0)

ქოთანი პლასტიკ.”Ibis” ორიანი 13*11,2 (ღია ნარინჯ.-თეთრი)

ქოთანი პლასტიკ.”Ibis” ორიანი 13*11,2

0 out of 5
(0)

ქოთანი პლასტიკ.”Ibis” ორიანი 13*11,2 (მუქი იასამნისფ-თეთრი)

ქოთანი პლასტიკ.”Ibis” ორიანი 13*11,2

0 out of 5
(0)

ქოთანი პლასტიკ.”Ibis” ორიანი 13*11,2 (მწვანე-თეთრი)

Showing all 19 results